Hur ska en bra chef vara?

Det räcker inte att kommunicera en väg utan det krävs god tvåvägskommunikation för att få samarbetet att fungera. Kunskapen om hur man skapar god kommunikation kan skilja en bra chef från en mindre bra chef, inte minst sett ur ett medarbetarperspektiv.

En bra ledare värnar om medarbetarnas åsikter och ser till att sätta sig in i medarbetarnas arbetssituation. På så vis känner sig medarbetarna involverade i beslutsfattandet, samtidigt som de känner att chefen litar på deras kompetens. En bra chef vet hur man delegerar och hur man leder utan att detaljstyra.

Konsekvent handlande är en annan egenskap som värderas högt enligt en Kategori: Kända entreprenörer

Inlägg skapade 31

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

cenote