Sammanfattning

Ordet entreprenör betecknar en företagsam och driftig person, men kan även beteckna ett företag som utför arbete på entreprenad, vilket är vanligt förekommande inom bland annat byggbranschen.

Begreppet entreprenör

En “sann entreprenör” beskrivs som en person som går från ord till handling, och som har förmågan att skapa något som blir till nytta för andra människor. Inte sällan skapar entreprenören ett behov och en efterfrågan på en produkt eller tjänst som inte tidigare fanns.

Begreppet entreprenörskap

Ordet entreprenörskap kommer från franskans ord för att börja på eller åta sig något nytt som heter “reprendre”. Första gången entreprenörskap användes som begrepp var under 1700-talet, då i samband med att uppmärksamma en enskild individs uppfinningsrikedom.

Entreprenörskap handlar till största delen om effektivitet samt om att lösa problem. Vanligast är att prata om entreprenörskap i samband med egenföretagande, men entreprenörskap finns inom många olika branscher och sammanhang, inte minst inom politiken och kulturlivet.

Entreprenöriellt lärande

Skolverket har arbetat med att få in entreprenörskap i den svenska undervisningen sedan 2009. Här rör det sig främst om att utveckla vissa förmågor, såsom kreativitet, lösningsförmåga och innovativt tänkande. Entreprenöriellt lärande, som brukar förkortas EL, syftar till att utveckla förståelsen för vad entreprenörskap innebär för såväl den enskilda individen som samhället i stort.

Det här kännetecknar en sann entreprenör

– Personen har en idé som hen tror på väldigt starkt, gärna en idé som ingen annan tror på då en sann entreprenörer drivs av det till synes ogenomförbara.

– Personen drivs av en enorm vilja att omsätta idén i handling, och viljan är ofta minst lika stark som tron på själva idén. Det är bara resultat som räknas, eftersom en idé som aldrig förverkligas inte kan räknas som entreprenöriell.

– Personen har en otrolig organisationsförmåga och förmågan att skaffa både tillräckligt med kapital och rätt utrustning för att driva igenom sitt projekt. Entreprenören vet också hur man skaffar rätt kunskaper och rätt kompetens genom att hitta bra och pålitliga medarbetare. Kunskapen om hur man sätter ihop en väl fungerande grupp kan vara avgörande för hur lyckat resultatet blir.

Inlägg skapade 35

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

cenote