Framgångsfaktorer

Behovet av och intresset för entreprenörskap som begrepp och företeelse har ökat de senaste åren, inte minst i takt med att intresset för IKT ökar.

Att hänga med i utvecklingen genom att skapa innovativa och hållbara produkter och tjänster kräver entreprenörskap, vilket ställer större krav både på tillverkarna som leverantörerna och entreprenörerna.

För att bli en framgångsrik entreprenör krävs det bland annat att

1. Idén är bra och att tron på idén är tillräckligt stark

Det får gärna vara en idé som ingen annan tror på, och som av många tycks omöjlig att genomföra. Många entreprenörer drivs av det till synes ogenomförbara och av att hitta lösningar där ingen annan trodde det var möjligt.

De entreprenörer som lyckats genomföra något som ingen annan genomfört anses många gånger som extra framgångsrika. Och vem vill inte vara framgångsrik? Men djärva och i många fall udda idéer möter ofta motstånd, och därför krävs det både mod, styrka, vilja och tro för att klara av att omsätta dem i praktiken.

2. Viljan att omsätta idén till verklighet är minst lika stark som tron

För en sann entreprenör är det enbart slutresultatet som räknas. En idé som inte omsätts i handling räknas inte som entreprenörskap, oavsett om det är en avsiktlig eller oavsiktlig idé. Men så länge som det finns tillräckligt med fantasi, vilja och kompetens kan vilken idé och situation som helst leda till lyckat och framgångsrikt entreprenörskap.

3. Entreprenören har mycket god organisationsförmåga och är lyhörd

Att få fram kapital och utrustning för att driva igenom ett projekt är en sak, men för att driva igenom projektet från början till slut krävs också god organisationsförmåga. Dessutom bör man ha kunskap om hur man hittar rätt kompetens.

Inlägg skapade 31

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

cenote