Fler utbildningar inom entreprenörskap

Göteborgs universitet

– Affärsplanering för tillväxtföretag, 7,5 hp

– Innovation och entreprenörskap, 15 hp

Lunds universitet

– Entreprenörskap och projektledning, 15 hp

Chalmers tekniska högskola

– Industriell ekonomi, civilingenjör 300 hp (Universitets- & Högskoleexamen)

Högskolan Halmstad

– Masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt, 120 hp

Stockholms Tillskärarakademi

– Entreprenörskap Mode – från idé till företag (Yrkesutbildning)

Uppsala universitet

– Entreprenörskap för destinationsutveckling, 60 hp (Magisterprogram)

Uppsala universitet

– Internationellt företagande, 120 hp (Masterexamen)

Linnéuniversitetet

– Entreprenörskapsprogrammet, 120 hp (Magister- och Masterexamen)

Högskolan i Halmstad

– Ekonomprogrammet, 180 hp (Högskole- och Kandidatexamen)

Södertörns Högskola

– Entreprenörskap, innovation och marknad, 180 hp (Högskole- och Kandidatexamen)

Örebro universitet

– Civilekonomprogrammet, 240 hp (Universitets- & Högskoleexamen)

IHM Business School

– IHM Business Finance, 1 termin deltid (Högskole- och Kandidatexamen)

Sveriges lantbruksuniversitet SLU

– Ekonomi – hållbar utveckling, 180 hp (Högskole- och Kandidatexamen)

Utbildningar utomlands

Geneva Business School

– Business Administration & Entrepreneurship, 3 år heltid (Högskole- och Kandidatexamen)

EU Business School Barcelona

– Innovation & Entrepreneurship, avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Schiller International University, Florida

– International Business, 3 år på distans alt. på campus (Högskole- och Kandidatexamen)

Bond University

– Bachelor of Business, 2 år heltid (Universitets- & Högskoleexamen)

The Institute of Contemporary Music Performance, London

– Bachelor in Music Business, 3 år heltid (Högskole- och Kandidatexamen)

EU Business School, München

– Business Management and Enterprise, 3 år heltid (Universitets- & Högskoleexamen)

Inlägg skapade 35

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

cenote