Varför lyckas några bättre andra?

Varför lyckas vissa bättre än andra? Vilka egenskaper bör man ha för att bli en bra entreprenör?

Hur viktiga är medarbetarna och förutsättningarna?

Frågorna är många och svaren finns, men bör tas med en viss nypa salt då det ser olika ut från fall till fall. En entreprenör är oftast den som leder arbetet framåt, och därmed är ledarskap en viktig ingrediens i arbetet som entreprenör. Men en ledare behöver inte vara chef, och en chef behöver inte nödvändigtvis vara en ledare. Men hur är det möjligt?

Chefskap och ledarskap är två olika saker

För att bli en framgångsrik chef bör man besitta ett antal egenskaper, varav en omfattar ledarskap. Rent krasst kan man säga att vem som helst kan bli chef, men det betyder inte att vem som helst kan bli ledare. Åtminstone en framgångsrik och omtyckt sådan.

Att en entreprenör är en risktagande och idérik person som har förmågan att omvandla en idé till en färdig produkt, vara eller tjänst har vi konstaterat. Men för att komma dit måste entreprenören skaffa rätt resurser, kompetens, samarbetspartners samt se till att det finns goda förutsättningar för produktion.

Men gör entreprenören allt det där på egen hand? Svaret på den frågan kan naturligtvis vara både ja och nej, men oftast görs arbetet i samarbete med andra. Inte sällan rör det sig om en företagsledning eller företagsledare samt ett team bestående av personer med olika kompetenser och erfarenheter. Därmed är kunskaper om grupprocessen och gruppdynamik väldigt viktig.

En välbeställd elit eller hårt arbetande människor?

Att vara entreprenör är många gånger ett slitsamt och ensamt jobb. Många ser på egenföretagare som en slags välbeställd elit som inte behöver arbeta särskilt mycket för sina pengar, medan andra ser det många gånger oerhört hårda arbete som ligger bakom de ekonomiska framgångarna.

I mångt och mycket innebär egenföretagande långa och oregelbundna arbetstider med i förhållandevis dålig lön, åtminstone i förhållande till mängden arbete många lägger ner.

Traditionellt sett har egenföretagare en högre utbildning än övriga befolkningen, och sett i det perspektivet bör kanske egenföretagare betraktas som hårt arbetande snarare än som en välbeställd elit. Självklart finns det företagare som har ärvt sin förmögenhet och däremot kan anses tillhöra samhällseliten, men de utgör faktiskt en minoritet.

Inlägg skapade 35

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

cenote