Begrepp inom området entreprenörskap

Entreprenör

Kan omfatta allt från en byggmästare eller en underleverantör som tar uppdrag på entreprenad, till en initiativrik och banbrytande egenföretagare med utpräglad pionjärsanda.

Socialt entreprenörskap

En social entreprenör är en person som kommer med innovativa lösningar för olika samhällsbaserade problem, och som bygger på affärsmässiga metoder. Ett socialt företag/en social entreprenör kan till exempel vara en ideell förening som är ägare av ett aktiebolag, i vilket föreningen arbetar enligt strikta affärsmässiga rutiner för att leverera olika former av social nytta.

Outsourcing

Att utkontraktera, eller outsourca hela eller delar av verksamheten, ger andra företag befogenhet att ansvara för vissa delar av verksamheten. Genom att outsourca olika delar av arbetsprocessen kan företagsledningen fokusera på sin egen kärnverksamhet och på att utveckla denna.

Insourcing

Motsatsen till outsourcing är insourcing, eller inkontraktering. Det innebär att man behåller/införskaffar rätt kompetens och produktionsmöjligheter inom företaget.

Utlandsentreprenad

Begreppet beskriver den process som sker när ett företag väljer att förlägga hela, eller delar av, produktionen i ett annat land än det egna. De vanligaste länderna för utlandsentreprenad är just nu Indien och Kina. De ligger långt fram inom branscher som IT och telekom och har en nästintill obegränsad mängd engelskspråkig arbetskraft.

Inlägg skapade 31

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

cenote