Entreprenöriellt lärande

Detta är ett relativt vitt och tolkningsbart begrepp som kräver ett visst mått av förklaring och analys, för att man ska kunna uppnå någon form av samsyn kring hur man kan arbeta med det på bästa sätt i undervisningssyfte.

Undervisningen i entreprenörskap i skolan, även kallad EL (Entreprenöriellt Lärande) syftar till att utveckla elevernas förståelse för vad entreprenörskap innebär för samhällsutvecklingen, kunskap om arbetsmetoder för att driva och slutföra ett projekt samt förmågan att analysera och reflektera över projektets olika delar. Eleverna ska helt enkelt utveckla de förmågor och den kreativitet de många gånger redan besitter, men som de kanske inte alltid är medvetna om.

Inom skolans värld ligger den kanske största utmaningen i att få alla lärare och skolor att arbeta relativt likvärdigt med EL, samt att få elever och föräldrar intresserade av förhållningssättet. Alla elever kan inte utveckla lika starka förmågor inom exempelvis ekonomi eller egenföretagare, vilket betyder att stor vikt bör läggas vid att lära sig om grupprocessen samt om gruppdynamik och psykologi. En sann entreprenör bör ha kunskap om vilka olika skeden en grupp går igenom, hur man kommunicerar och får medarbetarna att arbeta mot samma mål etcetera.

Entreprenörskap i ett vidare perspektiv

Förståelsen för vad begreppet entreprenörskapet kan innebära i ett vidare perspektiv än för den enskilda individen och det enskilda företaget är mycket viktig i sammanhanget. Det handlar om en djupare insikt i och förståelse för hur entreprenörskap kan påverka samhällsutvecklingen. Dels inom olika och begränsade områden, dels i samhället i stort.

Att omvandla en tanke eller en idé till en målinriktad aktivitet är viktiga ingredienser för att kunna starta upp och driva ett projekt och/eller ett företag. När man arbetar i en grupp är det viktigt att det finns ett par stycken som är pådrivande och som kommer med nya idéer, likväl som det måste finnas människor som kan ta idéerna vidare samt se till så att själva projektet genomförs från början till slut. För det krävs olika typer av personlighet och därmed olika typer av entreprenörer. Det är där kunskaperna om grupprocessen kommer in som en mycket viktig del.

Hållbar utveckling

Att arbeta för och med hållbar utveckling är en av de största utmaningarna i modern tid. Det krävs nytänkande, innovation och analysförmåga. Det finns en rad olika organisationer som erbjuder utbildning inom hållbar utveckling, och ett av dem är Världsnaturfonden WWF.

WWFs Utbildning erbjuder såväl lärare som elever färdigt kursmaterial för att man lättare och snabbare ska kunna hitta metoder och arbetssätt för arbetet med hållbar utveckling. Ofta sker det i samarbete med olika samhällsaktörer, såsom egenföretagare, organisationer och föreningar, vilket har visat sig vara en stor framgångsfaktor inte bara för utvecklingen av elevernas entreprenöriella förmågor, men också för utvecklingen av övriga inblandade parters verksamheter.

EL är en viktig del i lärandet

Att entreprenöriellt lärande, EL, är en viktig del i skolan idag är därmed lätt att konstatera, och i grund och botten handlar det egentligen om att locka fram förmågor som eleverna redan besitter. Skillnaden är att dessa förmågor nu lyfts fram i själva läroplanen samt i undervisningen på ett mycket tydligare sätt än tidigare.

Inlägg skapade 31

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

cenote