Entreprenörskap viktigt för samhällets utveckling

En entreprenör är en driftig person som startar och driver företag och en person som åtar sig entreprenader, det vill säga man utför större arbetsuppdrag mot betalning. Det handlar alltså om företagsamhet, entreprenören står för nytänkande, man vill finna lösningar på samhällets utmaningar och man ska kunna genomföra idéerna i praktiken. Entreprenörsandan gör att samhället utvecklas, och socialt entreprenörskap ser inte bara till den ekonomiska vinsten utan också till samhällsnyttan och socialt ansvarstagande. Nuförtiden införs entreprenöriellt lärande redan i skolan, och då handlar det om att utveckla elevernas kreativitet och problemlösningsförmåga.

Vad kännetecknar en duktig entreprenör?

För att lyckas som entreprenör behöver man egenskaper som nyfikenhet, kreativitet, mod och handlingskraft. Till att börja med ska entreprenören ha en idé som han eller hon tror starkt på och viljan att genomföra den. Sedan ska man kunna organisera förverkligandet genom att skaffa fram kapital, utrustning och medarbetare och därefter se till att få avsättning för varan eller tjänsten. Det är både ett individuellt arbete och ett teamarbete. Vill du utvecklas som entreprenör och ledare erbjuder Svenska Managementgruppen distansutbildningar inom ledarskap, något de har lång erfarenhet av. Entreprenörerna är motorn i samhällsutvecklingen och deras uppfinningar blir till nytta för många.

Inlägg skapade 35

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

cenote