Hur är en sann entreprenör?

Eftersom ett kännetecken är att omsätta en idé till handling har en sann entreprenör förmågan att identifiera eventuella risker genom analys och reflektion. Men en entreprenör har också förmågan att se möjligheter där ingen annan ser dem, vilket medför att entreprenören arbetar lösnings-och resultatinriktad. Det oavsett om det är egna eller andras idéer som ska bli verklighet.

Flera betydelser

Ordet entreprenör betecknar inte bara en företagsam, driftig person utan även en ett företag som utför arbete genom entreprenad. Oftast används begreppet entreprenad inom byggbranschen, och avser i det fallet de olika typer av entreprenader som finns.

En vanlig form av entreprenad inom byggbranschen är en så kallad generalentreprenad, eller helentreprenad. Det innebär att en byggmästare, en entreprenör, tar på sig att leda ett helt arbete från början till slut med hjälp av underentreprenörer (elektriker, VA-installatörer etc.).

Utmärkande drag hos en entreprenör

Initiativrikedom

En entreprenör är oftast en person som tar första steget, har mängder med uppslag och är företagsam.

Handlingskraft

En sann entreprenör är initiativrik, pådrivande och har förmågan att förvandla idéer (både egna och andras) till handling.

Uppfinningsrikedom

Egenskaper som påhittighet, kreativitet, sinnrikhet och fantasifullhet är andra vanliga egenskaper en sann entreprenör besitter.

Pionjärsanda

En pionjär bryter ny mark och banar väg för andra, och det är precis vad en entreprenör gör.

Framgångsrikt entreprenörskap

När en entreprenör har en idé är det i princip omöjligt att stoppa denna från att driva igenom den. Faktum är att flertalet entreprenörer går igång på att andra inte alls tror på en idé, då det tillför en extra dimension i själva utmaningen.

Det är inte ovanligt att en entreprenören blir förlöjligad och hånad många gånger längs vägen från idé till handling. En entreprenör som fått genomlida just detta är gratistidningen Metros grundare Monica Lindstedt, som 1992 presenterade sin idé om en gratistidning. Den möttes av stort motstånd från investerarna och det fanns inte en bank som var villig att bevilja lån.

Lindstedt trodde stenhårt på idén och ville verkligen förverkliga den, och i sann entreprenörsanda fick hon igenom den till slut. Om idén aldrig hade förverkligats hade entreprenörskap aldrig uppstått i detta fall. Då hade det bara varit en bra idé som inte givit resultat, och inom entreprenörskap är det resultat som räknas.

Entreprenörskap av misstag

Ibland kan entreprenörskap även uppstå genom misstag, vilket var vad som skedde när Västerbottenosten kom till. Under sent 1800-tal råkade en kvinna vid namn Ulrika Eleonora Lindström hantera ostmassa på ett felaktigt sätt. Genom sin uppfinningsrikedom och nyfikenhet skapade hon den populära Västerbottenosten.

Inlägg skapade 35

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

cenote