Att använda sitt entreprenörskap

För att bli en framgångsrik entreprenör krävs det mer än bara uppfinningsrikedom och tro. Det gäller att ha fingertoppskänsla och förstå vad entreprenörskap kan innebära inte bara för individen, utan också för organisationen och samhället i stort.

Förhållandet mellan teori och praktik

Att omvandla teori till praktik, det vill säga omvandla en idé till en faktisk produkt, vara eller tjänst, kräver stor målinriktning och ett enormt fokus. Därmed måste entreprenören även besitta förmågan att driva och genomföra ett projekt, oavsett om det är av det större eller mindre slaget.

I ett projekt arbetar oftast ett flertal personer. Det finns oftast också ett företag bakom och inte minst – andra företag som kanske konkurrerar inom samma bransch eller område. Att känna till lagar och regler för hur man skyddar en idé och en produkt är A och O i sammanhanget.

God organisationsförmåga är avgörande

Det är en sak att lära sig om olika lagar och regler för skydd av en produkt, men sedan måste entreprenören även kunna använda sig av en rad företagsekonomiska metoder för att produkten/tjänsten överhuvudtaget ska bli lönsam.

Entreprenörens ledarstil behöver också stämma överens med företagets grundvärderingar, samtidigt som det är viktigt att visa upp både sina styrkor och sina svagheter i rollen som ledare. Det är viktigt att förmänskliga sin egen roll gentemot medarbetarna som med största sannolikhet besitter en rad andra värdefulla kompetenser och förmågor, förutom just förmågan att leda.

En entreprenör som har god organisationsförmåga har större chanser att förverkliga en idé. Att organisera arbetet handlar om allt från att skaffa fram rätt utrustning, tillräckligt med kapital, hitta rätt medarbetare och rätt marknader, organisera produktion samt försäljning och så vidare. Det är ett gediget arbete och i det här avseendet kan organisationsförmågan vara helt avgörande för om idéerna blir till verklighet eller inte.

Inlägg skapade 35

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

cenote