Entreprenörskap på gymnasienivå

Att utbilda sig inom entreprenörskap är att öka sin förståelse för och kunskap om vad entreprenörskap innebär för en organisation, ett företag och för samhällen i stort. Man lär sig utveckla förmågan att omsätta en idé till en praktisk och målinriktad aktivitet.

I Sverige kan entreprenörskap läsas som gymnasiekurs, men det krävs en hel del för att få högsta betyg (A).

Det krävs att eleven

– utförligt kan redogöra för vad entreprenörskap innebär med organisationen, företaget och samhället i åtanke

– på ett nyanserat sätt kan visa på sambandet mellan samhällsutveckling och entreprenörskap

– kan samarbeta med sina kurskamrater samt har förmågan att revidera sin projektplan

– har förmågan att ta eget ansvar samt följa angivna rutiner

– i samråd med handledare kan identifiera och lösa problem

– kan föra välgrundade resonemang om grupprocessens olika faser

– kan föra välgrundade resonemang om ledarskapets betydelse för arbetsprocessen

– utförligt kan redogöra för betydelsen av ett väl fungerande nätverk

Efter avslutat projekt

– projektet ska marknadsföras och presenteras på ett säkert och övertygande sätt

– dokumentation över anpassade marknadsförings- och säljkanaler ska tillhandahållas

– syfte och mål ska vara övertygande och hållbara

– nyanserade omdömen, riskanalyser och konkreta förslag på förbättringsområden ska lämnas in

– processen med att skydda en idé/en produkt ska beskrivas nyanserat

– en realistisk och väl genomtänkt ekonomisk plan ska tillhandahållas

Inlägg skapade 35

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

cenote