Vad innebär entreprenörskap?

Begreppet entreprenörskap kommer från det franska ordet “entreprenader”, vilket betyder ungefär “återta” eller “att återta något”. Man tror att begreppet användes för första gången under 1700-talet i syfte att beskriva någon som var uppfinningsrik och som kom på nya saker.

En person som är handlingskraftig och uppfinningsrik kallas för entreprenör. Just detta faktum, att man faktiskt går från ord till handling, är det främsta kännetecknet för en entreprenör.

Effektivitet och företagsamhet

Entreprenörskap handlar också till stor del om effektivitet och företagsamhet. En entreprenör är till exempel bra på att presentera nya idéer och driva igenom dessa, upptäcka och lösa problem samt att stötta andra. Vanligtvis pratar man om entreprenörskap i samband med företagande, och då främst egenföretagare, men det finns självklart entreprenörskap inom såväl föreningslivet som inom politiken, kulturen, idrotten etcetera.

En entreprenör är oftast en person som har förmågan att förverkliga idéer, antingen sina egna eller andras, och att göra det med ekonomisk vinning. För att vinna måste man våga, och inte sällan handlar entreprenörskap därför om att våga ta risker samt att ständigt granska och utveckla sig själv, sina medarbetare/kollegor och verksamheten.

Entreprenöriellt lärande

Entreprenöriellt lärande brukar förkortas EL och infördes i den svenska grundskolans läroplan

LGR11 under mitten av 2000-talet. Det handlar i mångt och mycket om lärande om, och arbete för, hållbar utveckling på lång sikt. Entreprenörskapet ligger i att försöka ta sig an problem och hitta lösningar direkt kopplade till en mer hållbar utveckling.

Det har inte varit en direkt enkel sak att implementera EL i skolans värld, främst för att begreppen entreprenör och entreprenörskap är så starkt förknippade med företagande och för att begreppen är tolkningsbara. Ibland finns det också ett ointresse för förändring och förnyelse när det gäller arbetsmetoder inom den svenska skolan, vilket med all sannolikhet har med okunskap att göra.

Entreprenörskap handlar om att utveckla förmågor, och det är ju precis det lärare arbetar med varje dag. Men att bli en företagsam människa behöver inte betyda att bli en person som driver eget företag. Det betyder snarare att bli en lösnings- och utvecklingsinriktad person som har förmågan att ta ett steg tillbaka för att reflektera och dra lärdom av sina reflektioner.

EL i skolans värld

Med dagens snabba tempo och ständiga förändringar inom såväl privat- som arbetsliv, gäller det att klara de allt högre ställda krav som följer med dessa förändringar. Många arbeten kräver helt nya kunskaper och nya arbetssätt och det är med avseende på detta som de entreprenöriella förmågorna kommer väl till pass.

Det som är viktigt att komma ihåg är att entreprenörskap handlar om att alla är företagsamma på olika sätt, precis som att alla människor lär sig på olika sätt. Det betyder att inte alla behöver utveckla förmågor som leder till nästa stora uppfinning eller till att starta nästa internationella storföretag, utan att olika förmågor är lika viktiga och behövda.

Inlägg skapade 35

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

cenote