God likviditet är en förutsättning för att du ska lyckas med ditt företag

När du driver företag blir det ofta fokus på lönsamhet och resultat. Detta är viktigt, en verksamhet som inte genererar vinst får svårt att överleva på längre sikt. Det finns i och för sig exempel i den ”nya” ekonomin där vissa företag aldrig har redovisat någon vinst men ändå gjort sina ägare rika som troll. Men dessa är undantagen som bekräftar huvudregeln att du måste visa vinst – i annat fall kommer verksamheten förr eller senare att tvingas lägga ner.

Men även om lönsamhet och resultat är viktigt förbiser många företagare något som är väl så viktigt – likviditeten. Det hjälper inte att du visar ett strålande resultat om du inte har tillräckligt med pengar på kontot för att betala de löpande utgifterna. Formellt sett är ett företag som inte kan betala sina räkningar efterhand som de förfaller till betalning konkursmässigt, detta gäller även om företaget kan visa upp miljonvinster.

Ett enkelt sätt att förbättra likviditeten är att låna pengar. Genom att låna pengar får du in likvida medel i verksamheten vilka du kan använda för att betala de löpande utgifterna. Som företagare har du ett stort antal banker och andra långivare, som till exempel https://www.capcito.com/sv, där företaget kan låna pengar till mycket förmånliga villkor. Tar du dessutom kontakt i god tid och innan likviditeten i företaget är alltför ansträngd kan du få än bättre villkor.

Driver du en verksamhet med bra likviditet kommer du att sova bättre på nätterna. Du behöver inte ligga och fundera på hur du ska få fram pengar till en viss och större faktura, eller skatterna som ska betalas inom kort. Istället kan du koncentrera dig på att driva och utveckla den dagliga verksamheten, vilket är det som de flesta företagare anser vara det som är mest intressant med att driva företag.

Inlägg skapade 32

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

cenote