Vad är en samhällsentreprenör?

Samhällsentreprenörskap är ett begrepp som kommit i ropet under de senaste åren. Samhällsentreprenörskap kallas ibland även socialt entreprenörskap, hållbart entreprenörskap eller socialt företagande och med dessa ord som ledtrådar kan vi lista ut vad det rör sig om. Samhällsentreprenören är alltså en undergrupp entreprenörer, som vill verka för ett bättre samhälle med hjälp av sitt […]

Förverkliga dina entreprenörsdrömmar

Det behövs entreprenörer, drivande och kreativa människor som startar nya företag, kommer på nya idéer och skapar arbetstillfällen. Om du känner att det finns en entreprenör inom dig ska du göra allt du kan för att förverkliga dina entreprenörsdrömmar – för både din och samhällets skull. [IMAGE=ePrSpfdZYQm5.jpg] Entreprenör [IMAGE=fiRrNPffOUDl.jpg] En entreprenör är en person som […]

Personlighetsdrag hos den framgångsrika entreprenören

Det visar sig att det finns flera personlighetsdrag som många entreprenörer har. Självklart har inte alla framgångsrika entreprenörer alla dragen och, lika viktigt, även om du inte har så många av personlighetsdragen, betyder det inte att du inte kan starta ett företag. [IMAGE=d5BAQ0ccMPpD.jpg] Den framgångsrike entreprenören samarbetar En entreprenör är en kreativ person som vill […]

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

cenote